Nauka

Od momentu rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii w 2001 roku, szczególnie interesowała mnie diagnostyka oraz leczenie chorób nowotworowych żeńskich narządów płciowych. Przez większość czasu mojej aktywności zawodowej pracowałem na oddziałach ginekologii onkologicznej szczególnie rozwijając swoje umiejętności w obrębie sali operacyjnej. Naturalnym stało się dla mnie zainteresowanie i chęć poznania złożonych mechanizmów etiopatogenezy nowotworów żeńskich narządów płciowych ze szczególnym uwzględnieniem raka jajnika oraz raka błony śluzowej trzonu macicy.

W kręgu moich zainteresowań związanych z wykonywaną pracą jako lekarza ośrodka III stopnia referencyjności oraz prenatalnej poradni genetycznej leży również szeroko pojęta diagnostyka ciężarnych oraz diagnostyka prenatalna. Szczególnie interesuje mnie diagnostyka ultrasonograficzna ciąży powikłanej wadami płodu oraz diagnostyka ciąży powikłanej chorobami metabolicznymi i układu krążenia.

Owocem moich zainteresowań naukowych są liczne publikacje w renomowanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych:

https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Sadlecki

oraz uczestnictwo w różnych konferencjach i spotkaniach naukowych:

 

Nowość w ofercie VistlaMed:

Intensywny kurs szycia techniką laparoskopową

28.08.2022 12:00 ul. Wiejska, Grudziądz

Zapisy: dr Paweł Sadłecki tel. 693 529 294 sadleckip@gmail.com

Zaproszenie warsztaty