TEST NIFTYpro - NIEINWAZYJNE BADANIA PRENATALNE

Obecnie istnieje wiele opcji prenatalnych badań przesiewowych. Tradycyjne metody badań przesiewowych cechują się mniejszą dokładnością i wyższymi odsetkami wyników fałszywie dodatnich. Testy inwazyjne takie jak amniopunkcja, biopsja trofoblastu (CVS) czy kordocenteza są bardzo dokładne, jednakże wiążą się z większym ryzykiem powikłań do utraty ciąży włącznie.

Nieinwazyjne przesiewowe badania prenatalne polegają na analizie płodowego DNA obecnego w krwioobiegu matki. Za pomocą tych badań można wykryć zwiększone ryzyko najczęściej występujących trisomii (21, 18, 13), mikrodelecji lub nieprawidłowości chromosomów płciowych.

W naszej placówce istnieje możliwość wykonania nieinwazyjnego testu NIFTY®pro.

Więcej informacji