Diagnostyka ultrasonograficzna USG 3D i 4D

Obecnie ultrasonografia jest niewątpliwie najdoskonalszą, bezpieczną, całkowicie nieinwazyjną metodą, pozwalającą na ocenę prawidłowości budowy i rozwoju płodu, a także na rozpoznanie ewentualnych wad oraz zaburzeń rozwojowych. Podstawowym badaniem służącym do tego celu jest ocena ultrasonograficzna w 2D, jednak badania 3D i 4D doskonale ją uzupełniają. Badanie ultrasonograficzne jest podstawowym narzędziem diagnostycznym w przebiegu ciąży. Zgodnie ze Standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie prowadzenia ciąży o przebiegu prawidłowym, badanie to powinno być oferowane wszystkim ciężarnym, co najmniej 3 razy w trakcie trwania ciąży. W zależności od tygodnia ciąży, w którym jest wykonywane, jego cel tego badania jest inny. Podstawowym celem badań ultrasonograficznych w ciąży jest zminimalizowanie wystąpienia niekorzystnych wyników położniczych, mogących wystąpić na skutek nierozpoznania wady płodu, niedojrzałości płodu lub innych zaburzeń wewnątrzmacicznych.

Oferujemy także prowadzenie diagnostyki prenatalnej, dzięki której kobiety mogą wykluczyć wady wrodzone lub genetyczne. Zaletą przeprowadzenia badań prenatalnych jest szansa na uratowanie zdrowia dziecka, zaplanowanie czasu i miejsca rozwiązania, a także skuteczne leczenie wad po urodzeniu jeżeli zostaną one rozpoznane w trakcie ciąży. W trakcie badań prenatalnych wykonywane są zdjęcia i film 4D, całość jest archiwizowana i przekazywana przyszłym rodzicom.