VISTLAMED ZDROWIE KOBIETY

Vistla/Viscla pierwotna nazwa określająca królową polskich rzek – Wisłę. 

Po raz pierwszy została użyta w Historii naturalnej Pliniusza Starszego, encyklopedii wydanej w 77-79 roku n.e. Wisła od wieków odgrywała niezwykle istotną rolę w życiu ludów zamieszkujących pobliskie tereny, od transportu zboża przez Gdańsk do krajów Europy zachodniej poprzez przyprawy, tytoń, wino, oliwę, żelazo czy bursztyn w górę rzeki. Wisła przez lata dostarczała pożywienie i surowce naturalne okolicznym mieszkańcom. Obecnie stanowi silne źródło ekologicznej, zdrowej i odnawialnej energii. To właśnie Wisła jest ogniwem łączącym wiele pięknych polskich miast: Kraków, Warszawę, Toruń, Grudziądz oraz Gdańsk. 

Grudziądz